ข้อดีของหนังสือพิมพ์

Posted on: กรกฎาคม 30, 2014, by :

ประโยชน์ของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

1.เป็นสื่อแสดงให้รู้ว่าท่านทำธุรกิจอะไร พร้อมรายละเอียดสำคัญ

2.ประโยชน์ในแง่การตกแต่งอาคารให้ดูสวยงานทันสมัย ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดบ่งบอกความภูมิฐานและความน่าเชื่อถือ

3.ความโดดเด่นและสะดุดตาของป้ายจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้ทราบเป็นประโยชน์ในการตลาด

4.เพื่อให้ได้ป้ายที่ทำจากวัสดุคงทน อยู่ได้หลายปี เป็นการลงทุนที่คุ้มค้าในการทำธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความชำนาญงานที่มีประสบการณ์

การวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อการสอนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทต่างๆ

ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อ

1. สื่อหนังสือพิมพ์ (Newspaper)

ข้อดีของหนังสือพิมพ์

1. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข่าวที่น่าสนใจสม่ำเสมอและรวดเร็ว จึงเป็นสื่อที่มวลชนยอมรับข่าวการเผยแพร่

2. มีความคงทนถาวรกว่าสื่อมวลชนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทอื่น เพราะเมื่อผู้อ่านไม่เข้าใจตอนใดก็ย้อนกลับมาอ่านทบทวนใหม่ได้

3. การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพเรื่องราวเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงหลายเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภท มีทั้งเรื่องราวเป็นข่าวสารที่เป็น