ข้อเท็จจริง

Posted on: กรกฎาคม 30, 2014, by :

ข้อเท็จจริงที่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม และประชาชนทั่วไปสนใจ จึงต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงประชาชนได้หลายกลุ่มหลายอาชีพ

4. การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ครั้งละมาก ๆ ได้ รวมทั้งการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข่าวประจำวันทุกวันเป็นประจำ ทำให้ประชาชนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดติดตามเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

5. มีภาพถ่ายประกอบช่วยดึงดูดความสนใจและเข้าใจเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้ยิ่งขึ้น

6. ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และมีหลายภาษา

ข้อจำกัดของหนังสือพิมพ์

1. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงผู้อ่านที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดี

2. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ไม่มีสีสันสวยงาม ไม่มีสิ่งใดสะดุดตาผู้อ่านนอกจากพาดหัวข่าวซึ่งควรเป็นข้อความที่กะทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย และสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องของข่าว