จิตวิทยา

Posted on: กรกฎาคม 25, 2014, by :

เสนอสิ่งเร้าในการโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์และโฆษณา และเกิดพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้

ผลิตภัณฑ์ เป็นการเสนอสิ่งเร้าเกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัิติของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม

เป้า *** ยทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิทยา

แข่งกับผู้แข่่งขัน โดยบทโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความเข้าใจและความประทับใจให้กับ ผู้บริโภคที่ได้เห็น

ได้ยินโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำและความจงรักภักดี และป้องกันคู่แข่งขันที่จะเข้ามาแย่งตลาด

‘ป้ายคำว่า’มา’จากการเรียกเก็บเงิน’คณะกรรมการ หากท่านยังไม่ได้เห็นหนึ่งแล้วก็เป็นโครงสร้างการโฆษณาขนาดใหญ่ที่พบตามถนนสายไม่ว่าง, ทางด่วนและอื่น ๆ สถานที่อัตราการเข้าชมสูง มักจะแสดงป้ายคำขวัญไหวพริบและรูปแบบการออกแบบภาพที่จะดึงดูดความสนใจ ชื่นชมป้ายโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์ของพวกเขา

ป้ายโฆษณาเกิดจากความจำเป็น — ความจำเป็นเป็นพาหนะของข้อความไปยังผู้ที่ไม่รู้หนังสือ ตามที่การค้นพบทางโบราณคดี, ป้ายที่รู้จักกันเก่าแก่ที่สุดถูกนำมาใช้ใน Thebes ในอียิปต์ประมาณสามพันกว่าปีที่ผ่านมา มันถูกใช้ในการให้รางวัลสำหรับการจับตัวของทาสที่พยายามวิ่งหนี เมื่อเร็ว ๆ นี้, ป้ายบรรพบุรุษของทันสมัยของวันนี้อาจกล่าวได้ที่จะ billposting นี้ถูกใช้ในยุโรปเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการซึ่งต่างกับการโฆษณา

BILLBOARD