ถ่ายทอด

Posted on: กรกฎาคม 30, 2014, by :

3. ถ่ายทอดเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้รวดเร็ว ทำให้ข่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ

4. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพรายการบางรายการได้ดีกว่าวิทยุและหนังสือพิมพ์ เช่น รายการสารคดี การสาธิตทางวิชาการต่าง ๆ

ข้อจำกัดของสื่อโทรทัศน์

1. ราคาแพงกว่าสื่อเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทอื่น

2. เมื่อพลาดรายการก็ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดจะชมได้อีก นอกจากบันทึกเป็นวิดีโอเทป

3. เป็นการสื่อสารทางเดียว

8. สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)

ข้อดีของสื่ออินเตอร์เน็ต

1. เป็นสื่อที่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการโดยตรง

2. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดให้ข้อมูลเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและราย ละเอียดได้ตามที่ต้องการ