ป้ายเชียงราย

Posted on: มีนาคม 19, 2016, by :

– การนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูลมีข้อจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่นๆ

– การติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้รับความสนใจน้อย

– การผลิตจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก

– เป็นการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

การใช้ทศวรรษและศตวรรษที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ

  1. แบบพุทธศักราช

คำว่า ทศวรรษ  และศตวรรษ  เริ่มใช้โดยนักวิชาการตะวันตก  แต่ในเนื่องจากปัจจุบันนักวิชาการไทยและสื่อเนื่องจากประเภทของป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟจะมีหลายประเภทต่าง ๆ นิยมใช้คำว่า  ทศวรรษ  และศตวรรษ  ในการกล่าวถึงช่วงเวลา 10 ปี  และ 100 ปี  ตามแบบตะวันตกมากขึ้น  ซึ่งเห็นได้ในสื่อต่าง ๆ เช่น  บทความวิชาการ  สารคดี  รายการข่าว  ป้ายเชียงรายแผ่นป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟตามท้องถนน  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย