ป้ายเชียงราย

Posted on: มีนาคม 19, 2016, by :

การใช้  ทศวรรษ  และ  ศตวรรษ  พบมากในการบอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราช  โดยเฉพาะในสื่อเนื่องจากประเภทของป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟจะมีหลายประเภทต่าง ๆ ทั้ง  รายการข่าว  สารคดี  บทความ  หนังสือ  ดังตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างจากหนังสือ

หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  หัวข้อ  ความสัมพันธ์กับต่างชาติสมัยอยุธยา  ระบุว่า  ชาวโปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 (โปรตุเกสเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2054  หรือ  ค.ศ. 1511)

ตัวอย่างจากรายงานข่าวกีฬา

ผู้ประกาศข่าวกีฬารายงานข่าวในทศวรรณ 1970  ถึง ทศวรรณ 1980  ทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอังกฤษ  คือ  ทีมลิเวอร์พูล  แต่ในทศวรรษ 1990  ทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศอังกฤษ  คือ  ทีมแมนเชสเตอร์  ยูไนเต็ด

ป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟ