ป้ายเชียงราย

Posted on: ตุลาคม 22, 2016, by :

ป้ายเชียงรายที่ดีดูจากตรงไหน! และต้องทำอย่างไร!

1.สถานที่ในตำแหน่งติดตั้งป้ายเชียงรายต้องให้ได้ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นเด่นชัดที่ สุด (ในทุกด้านที่สามารถมองเห็นได้ยิ่งดี เป็นการโฆษณาเพื่อไม่ให้เสียโอกาศ)

2.ขนาดของป้ายเชียงรายต้องไม่ให้เล็กไป และเหมาะสมกับอาคาร

3.ป้ายเชียงรายต้องจัดทำและติดตั้งให้ได้มาตรฐานสากล

4.ป้ายเชียงรายภายนอกอาคาร ต้องมีความแข็งแรงและคงทน เนื่องจากต้องรับลมแรงและพายุฝน โดยต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญในการติดตั้งและผู้ทำมีประสบการณ์ด้านการคำนวณโครง สร้างเหล็ก