ป้ายเชียงราย

Posted on: กุมภาพันธ์ 21, 2016, by :

ของเครื่องดื่มแอลกฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์

ข้อ (1)     กรณีสื่ออื่นใดนอกจากสื่อทางกิจการโทรทัศน์ การฉายภาพ ภาพยนต์ วีดีทัศน์               การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิคส์ และ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งหมายถึงสื่อกลางแจ้งและสื่อป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายเชียงรายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายเชียงรายไวนิล ป้ายเชียงรายคัทเอ้าท์ ป้ายเชียงรายไฟให้แสดงข้อความคำเตือน แบบข้อความอักษรตามแนวนอนอยู่ด้านบนของพื้นที่การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันด้วยอักษรไทย “อังสะนา นิว” ( Angsana New ) แบบหนา หรือตัวอักษรอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เป็นอักษรสีขาวพื้นดำเข้ม โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบข้อความคำเตือน ซึ่งสามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้อย่างชัดเจน และพื้นที่ข้อความคำเตือนมีขนาดไม่น้อยกว่า  1 ใน 4  ของพื้นที่การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน

ข้อ (2)     การแสดงข้อความคำเตือน ให้แสดงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(2.1)        “สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้”

(2.2)        “สุรา เป็นเหตุให้เซ็กส์เสื่อมได้”

(2.3)        “สุรา เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้”

(2.4)        “สุรา เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้”

(2.5)        “สุรา ทำร้ายครอบครัว ทำลายสังคมได้”