ป้ายโฆษณา

Posted on: กรกฎาคม 25, 2014, by :

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาณาจักรโคตรบูรณ์  (พุทธศตวรรษที่ 12-16)             มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนม

อาณาจักรโยนกเชียงแสน  (พุทธศตวรรษที่ 12-19)       มีศูนย์กลางาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

อาณาจักรหริภุญชัย  (พุทธศตวรรษที่ 13-19)              มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลำพูน

ตัวอย่างจากป้ายโฆษณา

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าหัตถกรรมและอุตสาหกรรม

ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ  !

ชมและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการนับหมื่นราย

1 – 9  สิงหาคม 2550  ณ สวนอัมพร

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 22.00 น.

ตัวอย่างจากรายงานข่าว