มองเห็น

Posted on: กรกฎาคม 30, 2014, by :

2. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเร่งเร้าความสนใจของผู้ชมได้ตลอดเวลาที่ภาพยนตร์ฉายอยู่

3. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสอดแทรกความคิดเห็น และเป็นสื่อในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติพฤติกรรมได้ง่าย

4. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพภาพในอดีตที่เราไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดย้อนกลับไปชมได้อีก

5. ใช้เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากการถ่ายทำได้อย่างสมจริงสมจังที่สุด

ข้อจำกัดของสื่อภาพยนตร์

1. ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการถ่ายทำภาพยนตร์สูงมาก

2. ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงกลุ่มชนเป้าหมายจำนวนมาก ๆ ได้ ชมได้ในจำนวนจำกัด เพราะผู้ชมอยู่ในห้องฉายภาพยนตร์เท่านั้น

3. มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และห้องฉายภาพยนตร์

6. สื่อวิทยุ (Radio)

ข้อดีของสื่อวิทยุ

1.มีการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวาง มีจำนวนสถานีมาก ทำให้ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดส่งเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงไปยังผู้ฟังได้จำนวนมาก

2. มีความรวดเร็วในการส่งเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง ทำให้ผู้ฟังได้รับเป็น