Back Ground

Posted on: กรกฎาคม 25, 2014, by :

วัตถุ หรือภาพประกอบ

การจัดเรียงภาพประกอบก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่จะทำให้ Banner มีความน่าสนใจ เพราะหากมีมากเกินไปก็จะทำให้ดูรกหูรกตา หรือถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่น่าสนใจเอาเสียเลย ดังนั้นจะต้องให้เกิดความสมดุลย์ โดยนำภาพประกอบมาใช้ในการสร้างจุดเด่น หรือจุดโฟกัสให้กับ Banner แต่ในบางครั้งก็อาจจะนำมาใช้เป็นพื้นหลัง (Back Ground) เพื่อให้ข้อความดูโดดเด่นขึ้น ซึ่งภาพพื้นหลังนี้จะต้องไม่โดดเด่นหรือมาบดบังความคมชัดของตัวอักษร เพราะหน้าที่ของภาพพื้นหลังคือช่วยเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับสิ่งที่อยู่เหนือกว่า เช่น ภาพประกอบอื่นๆ หรือตัวอักษร เป็นต้น

ขนาดของไฟล์

อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือ เมื่อทำ Banner ออกมาแล้วจะต้องใช้งานได้จริง เพราะถ้าหากมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป ก็จะทำให้การโหลดช้า หรืออาจถูกปฏิเสธจากเว็บไซต์ที่จะนำ Banner ไปลงโฆษณากับเขา เพราะว่าไฟล์ใหญ่เกินไป ทำให้เว็บไซต์โหลดช้าไปด้วย

ลักษณะของ Banner ที่มีคุณภาพ

น่าสนใจแม้เห็นเพียงครั้งแรก

โดยจะต้องมีความสมดุลย์กันในเรื่องของ สีสัน, การเคลื่อนไหวของวัตถุหรือภาพประกอบ และตัวอักษร ที่สำคัญคือจะต้องมีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นเพื่อดึงดูดสายตา

นำเสนอตรงจุด เข้าใจง่าย

ข้อความในการนำเสนอ ไม่ควรยาวเกินไป ใช้คำง่ายๆ ให้ตรงประเด็น เช่นเป็นลักษณะการ