Banner

Posted on: กรกฎาคม 25, 2014, by :

องค์ประกอบของ Banner

ขนาด

ขนาดของ Banner จะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะสามารถนำเสนอสิ่งที่เราต้องการได้มากน้อยขนาดไหน เช่นหากเป็น Banner ขนาดใหญ่ก็จะนำเสนอได้มากขึ้น และโดดเด่นเห็นชัด แต่ข้อเสียคือค่าโฆษณาก็จะแพงตามไปด้วย

ข้อความ

ข้อความที่นำเสนอจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงผู้ชมจริงๆ เช่น จุดเด่นของสินค้า และบริการ ซึ่งจะต้องนำเสนอให้ครบถ้วนในพื้นที่อันน้อยนิดนี้ให้ได้ ดังนั้นก่อนจะทำ Banner แต่ละอันจะต้องคิดตรงนี้เอาไว้ก่อนให้ดี เพราะถ้ามาคิดไปทำไปก็จะช้าและเสียเวลา

สีสัน

สีสันที่ใช้ประกอบใน Banner จะต้องสื่อถึงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สัญลักษณ์ของสินค้า, บริการเป็นต้น เพื่อให้ผู้ชมประทับไว้ในใจว่าสีสันนี้คือสินค้าหรือบริการของเรา นอกจากนี้การใช้สีสันอย่างลงตัวก็จะช่วยทำให้ Banner เราดูน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น