2) ป้ายเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งในการตบแต่งอาคารให้ดูสวยงาน […]