ทะเบียนรถที่ประชาชนนิยมขอใช้ ซึ่งจะต้องรอให้ถึงหมวดอักษ […]